Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00€ 0

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

MULTA VERBA BOOKS, založništvo, d.o.o.
Gogalova ulica 12
1000 Ljubljana
Tel.: 00386-041667612
e-pošta: info@mvb.si
https://mvb.si/
Matična št.: 9284338000
ID za DDV: SI 54452708

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) spletne trgovine na spletni strani https//mvb.si/ (v nadaljevanju: spletna trgovina) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter drugo relevantno področno zakonodajo.

S spletno trgovino upravlja družba MULTA VERBA BOOKS, založništvo, d.o.o., Gogalova ulica  12, 1000 Ljubljana, ki je tudi ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju: ponudnik oziroma podjetje).

Spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji blaga oziroma izdelkov uporabniku (v nadaljevanju: izdelek oziroma blago), ki je dostopen na povezavi: https://mvb.si.

Ponudbe v spletni trgovini veljajo le za naročila preko spletne trgovine.

Obiskovalec spletne strani je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno stan (v nadaljevanju: obiskovalec).

Registriran uporabnik spletne trgovine je vsakdo, ki se v spletni trgovini registrira in uporablja sistem spletne trgovine (v nadaljevanju: uporabnik). Z registracijo postane obiskovalec spletne strani njen uporabnik. Registracija je možna kadarkoli med obiskom strani s klikom na povezavo “Registracija ali prijava” ali v postopku nakupa. Za uporabnika se ob pravilih, ki se vežejo izrecno nanj in pravna razmerja v zvezi z njim, smiselno uporabljajo tudi pravila, ki veljajo za obiskovalca spletne strani.

Naročnik blaga oziroma izdelka je tisti obiskovalec oziroma uporabnik, ki preko spletne trgovine odda naročilo za nakup izdelkov iz spletne trgovine (v nadaljevanju: naročnik). Z oddajo naročila postane obiskovalec oziroma uporabnik spletne strani naročnik blaga. Za naročnika se ob pravilih, ki se vežejo izrecno nanj in pravna razmerja v zvezi z njim, smiselno uporabljajo tudi pravila, ki veljajo za obiskovalca in uporabnika spletne strani.

Kupec blaga oziroma izdelka je tisti naročnik, katerega naročilo je z elektronskim sporočilom potrjeno s strani ponudnika (v nadaljevanju: kupec). S prejemom e-sporočila o prejemu naročila postane naročnik kupec. Za kupca se ob pravilih, ki se vežejo izrecno nanj in pravna razmerja v zvezi z njim, smiselno uporabljajo tudi pravila, ki veljajo za obiskovalca in uporabnika spletne strani ter naročnika.

Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik).

V teh splošnih pogojih poslovanja, na spletni strani oziroma v spletni trgovini uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na delovanje in uporabo spletne trgovine Multeverbaebooks (v nadaljevanju: spletna trgovina oziroma spletna stran) in obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine, pravice obiskovalca, uporabnika, naročnika in kupca spletne trgovine ter poslovni odnos med ponudnikom in obiskovalcem, uporabnikom, naročnikom in kupcem.

Vsebina splošnih pogojev poslovanja ne posega v kogentna določila o pravicah in obveznostih, ki jih uživajo oziroma ki zavezujejo ponudnika, obiskovalca, uporabnika, naročnika in kupca, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V zvezi z vprašanji, ki jih ti splošni pogoji ne obravnavajo, se uporabi vsakokratna veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji, vključno s predpisi Evropske Unije.

Področje varovanja osebnih podatkov in varnosti obiskovalcev, uporabnikov, naročnikov in kupcev je podrobneje urejeno v Pravilniku o zasebnosti.

Nakup, opravljen preko spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Dostavo blaga, kupljenega preko spletne trgovine, omogoča ponudnik po vsem svetu v okviru dobavljivosti in v skladu z objavljenimi pogoji na podstrani “Pošiljanje” oziroma spletni povezavi https://mvb.si ter na načine ter pod pogoji v skladu z določili teh pogojev, ki veljajo za dobavljivost ter dostavo/pošiljanje artiklov.

Splošni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem nakupu v spletni trgovini in veljajo do preklica ali objave novih splošnih pogojev poslovanja. 

Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni v spletni trgovini v času nakupa (oddaje spletnega naročila). Ti splošni pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge splošne pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika posebej skleneta kupec in ponudnik.

Obiskovalec oziroma uporabnik je posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja ob registraciji in je dolžan pred registracijo izrecno potrditi seznanjenost z vsebino teh splošnih pogojev. Brez potrditve strinjanja z vsebino teh splošnih pogojev poslovanja registracija ni možna. Uporabnik je pred oddajo naročila posebej opozorjen na splošne pogoje in je dolžan pred oddajo naročila izrecno potrditi seznanjenost z vsebino teh splošnih pogojev. Brez izrecnega strinjanja s splošnimi pogoji poslovanja oddaja naročila ni možna. Na splošne pogoje je opozorjen tudi obiskovalec ob prijavi na novice in v primeru, kadar vstopi v kontakt z upravljavcem oziroma prodajalcem z uporabo spletnega obrazca “pošljite nam vaše vprašanje”, ki se nahaja na zavihku “kontakt” 

Splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani na povezavi “Splošni pogoji”. Splošni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo, brez predhodnega obvestila, zato ponudnik predlaga obiskovalcu, uporabniku, naročniku in kupcu, da jih vsakokrat prebere. Vsaka verzija splošnih pogojev poslovanja je posebej datirana. Šteje se, da obiskovalec, uporabnik, naročnik in kupec soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja spletno stran oziroma spletno trgovino.

Vse vsebine na spletni strani Multeverbaebooks so avtorsko zaščitene in njihovo kopiranje, razmnoževanje, tisk, objavljanje na drugih mestih v spletu ali kakršnakoli uporaba ni dovoljena brez predhodnega dogovora. 

2. Dostopnosti informacij (povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, registrski podatki)
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, naslov)
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami)
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške dostave)
 • način plačila in dostave
 • časovno veljavnost ponudbe
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

3. Podatki ponudnika

Firma: MULTA VERBA BOOKS, založništvo, d.o.o.

Skrajšana firma: MULTA VERBA BOOKS d.o.o.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Gogalova ulica 12, 1000 Ljubljana

Matična št.: 9284338000,

Identifikacijska številka za DDV: SI 54452708

4. Prijava na novice, pomoč uporabnikom in kontaktne informacije

Obiskovalec spletne strani se lahko na spletni strani prijavi na novice ponudnika pri rubriki “Prijavite se na naše novice”. S tem obiskovalec soglaša, da bo na želeni elektronski naslov prejemal obvestila o aktualnih akcijah in promocijah ponudnika.

Obiskovalec pri prijavi na novice s kljukico označi polje, s katerim izrecno in nedvoumno potrdi, da je prebral, razume in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja, Pravilnikom o zasebnosti in obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom. Soglaša, da Multeverbaebook vnesene podatke (ime, naslov e-pošte) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-sporočil.

Brez podanega izrecnega soglasja obiskovalca z zgoraj navedenim, naročilo na novice na spletni strani oziroma v spletni trgovini ni možno.

Obiskovalec lahko kadarkoli umakne, spremeni ali omeji naročilo na novice, tako, da to pisno sporoči ponudniku na elektronski naslov: info@mvb.si.

 

V kolikor ima obiskovalec, uporabnik, naročnik, ali kupec dodatna vprašanja glede ponudbe ali glede same uporabe spletne trgovine ali zgolj potrebuje več informacij o naročilih, dostavi in reklamacijah ter o varovanju osebnih podatkov, se lahko za pomoč in informacije obrne na ponudnika preko:

 • info@mvb.si
 • telefonske številke: +386 41 667 612

Sporočilo lahko ponudniku pošlje tudi preko kontaktnega obrazca pod zavihkom “kontakt” in v rubriki “sporočilo” zastavi vprašanje ponudniku.

Obiskovalec pri tem s kljukico označi polja, s katerimi izrecno in nedvoumno potrdi, da:

 • je prebral, razume in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom,
 • soglaša, da Multeverbaebooks vnesene podatke (ime, priimek, naslov e-pošte) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-sporočil.

Brez podanega izrecnega soglasja obiskovalca s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, vprašanja ni mogoče poslati.

Soglasje s tem, da Multeverbaebooks vnesene podatke (ime, priimek, naslov e-pošte) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-sporočil, je v tem primeru opcijske narave in ga lahko obiskovalec kadarkoli umakne, spremeni ali omeji, tako, da to pisno sporoči ponudniku na elektronski naslov: info@mvb.si.

Obiskovalec, ki se prijavi na novice ali zastavi vprašanje ponudniku jamči za točnost podatkov, kot je elektronski naslov in morebitni ostali podatki, ki jih poda ob prijavi na novice in zastavi vprašanja. Obiskovalec je ponudnika dolžan obvestiti o morebitni spremembi posredovanih podatkov. V primeru, če bi zaradi nepravilnih podatkov ponudniku nastala škoda, jo je obiskovalec dolžan povrniti.

5. Postopek registracije in nakupa

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku preko interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Zaradi poslovnih ali tehničnih razlogov lahko pride do okoliščin, ko dostop do spletne strani ni mogoč, za kar ponudnik ne odgovarja. 

Ponudnik si pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ali delno ustavi dostop do spletne strani in/ali spletne trgovine. Prav tako si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji, popolnoma ali delno ustavi in umakne prodajo nekaterih ali vseh izdelkov iz spletne strani oziroma spletne trgovine.

Ponudnik ima pravico spreminjati vsebine na spletni strani oziroma spletni trgovini in to v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila.

Obiskovalec spletne trgovine lahko nakup v spletni trgovini opravi kot uporabnik z registracijo na spletni stranki ali kot obiskovalec, brez registracije. Obiskovalec spletne trgovine se lahko registrira na spletni povezavi https://mvb.si. Uporabnik lahko registracijo v spletni trgovine prekliče tako, da preklic registracije sporoči pisno na naslov info@mvb.si Registracija pomeni prvi vpis v bazo podatkov, kjer obiskovalec vpiše zahtevane podatke in s tem pridobi status uporabnika. Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je potrebno za vsak nadaljnji vpogled oziroma postopek prijave vpisati le elektronski naslov in geslo. Uporabnik lahko registracijo oziroma prijavo na portalu ponudnika izvede tudi preko povezave “Prijava”.

 

Ob registraciji v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ki ga sam določi v svojem profilu, ter izbere geslo. Ob kliku na gumb “registracija” se na želeni elektronski naslov obiskovalca pošlje avtomatično generirano elektronsko sporočilo. Geslo lahko uporabnik kadarkoli spreminja na podstrani “Moj Račun”.

Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki.

Obiskovalec pred registracijo s kljukico označi polja, s katerimi izrecno in nedvoumno potrdi, da:

 • je prebral, razume in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom,
 • soglaša, da Multeverbaebooks vnesene podatke (naslov e-pošte) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-sporočil.

Brez podanega izrecnega soglasja obiskovalca s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, registracija na spletni strani oziroma v spletni trgovini ni možna.

Soglasje s tem, da Multeverbaebooks vnesene podatke (naslov e-pošte) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-sporočil, je v tem primeru opcijske narave in ga lahko uporabnik kadarkoli umakne, spremeni ali omeji, tako, da to pisno sporoči ponudniku na elektronski naslov: info@mvb.si.

Uporabnik ponudniku jamči za točnost podatkov, kot je elektronski naslov in vseh ostalih podatkov,  ki jih poda ob registraciji in generira na spletni strani. Uporabnik je ponudnika dolžan obvestiti o morebitni spremembi podatkov oziroma podatke ažurirati na zavihku “Moj Profil”. V primeru, če bi zaradi nepravilnih podatkov ponudniku nastala škoda, jo je uporabnik dolžan povrniti. 

Izdelke je možno izbirati in naročiti iz seznama izdelkov ponujenih v spletni trgovini ponudnika.

 

Nakup v spletni trgovini je preprost in se izvede v naslednjih korakih:

 • Dodajanje izdelka v košarico: Obiskovalec oziroma uporabnik lahko izdelek v svojo nakupovalno košarico doda bodisi iz domače strani, iz strani kategorije ali strani izdelka.
 • Pregled nakupovalne košarice (po želji): Ko je obiskovalec oziroma uporabnik izdelek dodal v nakupovalno košarico, lahko to stran uporabi za pregled produktov v košarici, lahko uveljavi tudi popust. Prav tako lahko ureja število izdelkov, ki jih želi v nakupovalni košarici ali nekatere od njih iz nakupovalne košarice odstrani, spremeni količino, itd. Do nakupovalne košarice lahko obiskovalec oziroma uporabnik dostopa s katerekoli strani spletne trgovine tako, da klikne na ikono “Košarica”. Pregled nakupovale košarice pred nakupom ni nujen, zato lahko ta korak pri izvedbi naročila obiskovalec oziroma uporabnik preskoči.  Po tem, ko je obiskovalec oziroma uporabnik izdelek dodal v nakupovalno košarico, lahko do blagajne vedno dostopa neposredno iz katerekoli strani na spletni strani.
 • Blagajna (dostava in način plačila, pregled nakupa): Obiskovalec oziroma uporabnik v tem koraku določi naslov za račun in dostavo. Vnese podatke o imenu, priimku, nazivu podjetja (neobvezno), državi/regiji, ulici, poštni številki, mestu, telefonski številki, e-poštnem naslovu, morebitni dostavi na drug naslov in morebitne opombe naročila. Podatki se predizpolnijo, v kolikor jih je podal že ob registraciji. Obiskovalec oziroma uporabnik v tem koraku izbere tudi način dostave (kjer se seznani s možnostjo področja dostave in dostavnim časom, zavarovanjem in sledenjem), uveljavlja morebitne popuste z vnosom kode za popust (akcijski boni oziroma boni s popustom) in določi način plačila. Na to stran lahko obiskovalec oziroma uporabnik pride tudi iz katerekoli spletne strani spletne trgovine, na način, da se z miško pomakne do nakupovalne košarice v zgornjem desnem kotu in klikne na gumb ”Blagajna”. V tem koraku lahko še enkrat pregleda nakup – preveri vsebino košarice oziroma naročila, vključno s količino in ceno, izbranim načinom dostave in plačila, pri čemer lahko vnesene podatke po potrebi tudi popravi oziroma spremeni. 

Pred zaključkom naročila z izbiro potrditvenega polja obiskovalec oziroma uporabnik poda izrecno soglasje, da:

 • je prebral, razume in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom,
 • je seznanjen, da ga oddano naročilo zavezuje, da so z oddajo naročila cena izdelkov, naročilo, ureditev plačila, način in rok dostave, fiksirani in se ne spreminjajo več ter da se vneseni podatki uporabijo za namen izpolnitve naročila,
 • soglaša, da Multeverbaebooks vnesene podatke (ime, priimek, naziv podjetja, država/regija, naslov, tel. št., e-pošta) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-pošte, SMS in MMS in navadne pošte.
 • Brez podanega izrecnega soglasja obiskovalca oziroma uporabnika s tem, da je prebral, razume in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom in izrecne potrditve, da je seznanjen, da ga oddano naročilo zavezuje, da so z oddajo naročila cena izdelkov, naročilo, ureditev plačila, način in rok dostave, fiksirani in se ne spreminjajo več ter da se vneseni podatki uporabijo za namen izpolnitve naročila, oddaja naročila izdelkov v spletni trgovini ni možna.
 • Soglasje s tem, da Multeverbaebooks vnesene podatke (ime, priimek, naziv podjetja, država/regija, naslov, tel. št., e-pošta) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-pošte, SMS in MMS in navadne pošte, je v tem primeru opcijske narave in ga lahko obiskovalec oziroma uporabnik kadarkoli umakne, spremeni ali omeji, tako, da to pisno sporoči ponudniku na elektronski naslov: info@multeverbaebook.com.
 • Obiskovalec oziroma uporabnik ponudniku jamči za točnost podatkov, kot so ime, priimek, naziv podjetja (neobvezno), država/regija, ulica, poštna številka, mesto, telefonska številka, e-poštni naslov, opombe naročila (neobvezno), ki in ostalih podatkov, ki jih poda ob naročilu izdelka.  Naročnik je ponudnika dolžan obvestiti o morebitni spremembi podatkov ter podatke redno ažurirati na zavihku “Moj profil”. V primeru, če bi zaradi nepravilnih podatkov ponudniku nastala škoda, jo je naročnik dolžan povrniti. 
 • Ob ugotovitvi morebitnih napak pri izvedbi naročila mora naročnik o tem nemudoma obvestiti ponudnika.
 • Plačilo (obdelava plačila)/potrditev nakupa: Po oddaji naročila bo naročnik preusmerjen na niz spletnih strani za plačilo – ali na strani za obdelavo kreditnih kartic ali na plačilni sistem PayPal. Naročnika spletne strani vodijo pri postopku plačila, glede na izbrano plačilno metodo. Vse strani, na katerih so obravnavani plačilni podatki, so šifrirane in zaščitene z varnostnimi certifikati. S klikom na gumb “Potrdi plačilo” naročnik zaključi postopek nakupa. V kolikor je kot način plačila izbral plačilo po povzetju, je nakup opravljen že s klikom na gumb “Potrditev nakupa”. V kolikor je naročnik kot način plačila izbral plačilo po predračunu – preko nakazila, bo naročniku posredovan PDF predračun z vsemi podatki za nakazilo. Ponudnik bo v tem primeru nadaljeval z naročilom, ko naročnik oziroma kupec izvrši nakazilo in ponudnik prejme sredstva na račun. 

Po zaključku nakupa na spletni strani prejme naročnik takoj oziroma najkasneje v roku enega delovnega dne avtomatično generirano elektronsko sporočilo o prejemu naročila z vsemi podatki o naročilu, plačilu in dostavi (predvidenem datumu pošiljanja artikla/artiklov). V elektronskim sporočilu je tudi navedeno, da se je naročnik ob naročilu strinjal s Splošnimi pogoji poslovanja in obdelavo podatkov v skladu s Pravilnikom o zasebnosti, skupaj s  povezavo na navedena dokumenta, da je naročnik na oddano naročilo vezan, da so naročilo, ureditev plačila, način in rok dostave fiksirani in se ne spreminjajo več, da je naročnik potrdil, da je starejši od 18 let in da jamči za točnost posredovanih podatkov, navedeni so kontaktni podatki ponudnika za morebitne pritožbe in reklamacije, naročnik je v elektronskem sporočilu poučen tudi o pravici do odstopa od pogodbe.

V primeru, če naročnik elektronskega sporočila o prejemu naročila ne prejme v navedenem roku, mora o tem nemudoma obvestiti ponudnika na e-naslov: info@mvb.si.

Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o prejemu naročila).

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (“Moj profil”).

Po oddaji spletnega naročila s strani kupca je mogoča sprememba naročila s strani kupca pred izvedenim pošiljanjem artikla le v primeru, če se odloči za nakup artikla višje vrednosti. Kupec lahko po izvedbi naročila odstopi od nakupa (prekliče naročilo), vendar le pod pogojem, da artikel kupcu še ni bil odposlan. Kupec svoj preklic naročila ponudniku sporoči na e-naslov: info@mvb.si

Objavljene fotografije izdelkov lahko v manjši meri odstopajo od dejanskega stanja, zlasti zaradi manjših sprememb embalaže s strani ponudnikovega dobavitelja, pa tudi zaradi drugih posebnosti, ki nastanejo ob fotografiranju izdelkov (drugačna velikost izdelka, kontrasti, resolucija, ipd.), kar je odvisno tudi od obiskovalčeve programske in strojne opreme.

6. Cene in veljavnost ponudbe

Cene v spletni trgovini so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost ter so dokončne glede na dan naročila. Spletne cene veljajo za izdelke v spletni trgovini. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb cen ponudbe brez predhodnega obvestila. 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Prodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec prejme elektronsko sporočilo o prejemu naročila. Od tega trenutka so vsi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. 

Cene izdelkov (z vključenim DDV-jem) ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine. Stroški dostave in pošiljanja se obračunajo že med postopkom naročanja v spletni trgovini. Ti so navedeni tudi ob pregledu vsebine košarice in izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila.

Redne cene so maloprodajne cene, priporočene s strani proizvajalca ali dobavitelja in so kot spletne cene dostopne vsem uporabnikom spletne trgovine. Akcijske cene so cene, ki veljajo za vse kupce v spletni trgovini v času akcije.

V kolikor se kljub vsakodnevnemu urejanju spletne trgovine pri ceni artikla pojavi očitna napaka, bo kupec o tem in o morebitnem odstopu od pogodbe obveščen, ponudnik pa se bo potrudil kupcu zagotoviti dodatno možnost, ki bo zanj še posebej ugodna in v njegovo zadovoljstvo. 

7. Izdaja računa

Ponudnik za naročene artikle kupcu posreduje original račun skupaj z naročenim artikli oziroma kupcu pošlje izdan račun v pdf formatu na elektronski naslov kupca, ki ga je kupec navedel ob registraciji oziroma ob naročilu, oziroma pošlje kupcu na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob registraciji oziroma v obrazcu za naročilo povezavo do računa, ki si ga lahko kupec prenese in shrani oziroma reproducira na svojo elektronsko napravo.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne bo upošteval.

8. Načini plačila

V spletni trgovini so na voljo naslednji načini plačila:

 • po povzetju – poštarju/dostavljavcu je ob prevzemu potrebno poravnati znesek izpisan ob naročilu. Z oddanim naročilom v spletni trgovini se naročnik oziroma kupec zavezuje, da bo pri izbiri plačila po povzetju ob prevzemu blaga poravnal kupnino z vključenimi stroški dostave.
 • plačilni sistem PayPal (za izvedbo plačila bo kupec preusmerjen na stran PayPal)
 • s kreditnimi karticami (Visa, Mastercard, Diners, American Express, JCB, Maestro )
 • po predračunu (ki bo naročniku oziroma kupcu posredovan takoj po prejetju naročila) – plačilo preko nakazila
 • plačilo na obroke (American Express ali Diners)

Artikli ostanejo v lasti ponudnika vse dokler plačilo ni izvedeno v celoti.

9. Kuponi za popust in akcijske ponudbe

Vse posebne oziroma akcijske ponudbe, ki so objavljene na spletni strani, veljajo v rokih in po pogojih, ki so navedeni ob posebnih oziroma akcijskih ponudbah.

Roki veljavnosti akcije so navedeni ob sami akcijski ponudbi, ki se lahko med seboj razlikujejo.

Kuponi za popust prinašajo kupcem različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejeni. Kuponi za popust so boni, ki jih ni možno kupiti, temveč se lahko izdajo samo z določenim časom veljave v okviru reklamnih kampanj. Kuponi za popust so veljavni samo v določenem obdobju in jih je možno v okvirju postopka spletnega nakupa v spletni trgovini unovčiti samo enkrat. Posamezno blago oziroma izdelki so lahko izvzeti iz kuponov za popust.

V košarici lahko preko polja za vpis kode za popust unovčite kupon/bon z vnosom kode na bonu. Unovčitev bona je možna v koraku “Pregled nakupovalne košarice” ter pred zaključkom postopka naročanja v koraku “Blagajna/Zaključek nakupa” pri načinih plačila. Naknadno obračunavanje ni mogoče. Ker je v vsakem nakupu možno izkoristiti le eno kodo, je možno drugo vpisati v polje le ob odstranitvi prve. Popust se ob vpisu pravilne kode označi samodejno pri postavkah, za katere je ta ugodnejši od morebitnih ostalih akcijskih popustov. Dobroimetje na akcijskem bonu se ne izplačuje v gotovini, niti se ne obrestuje. Zaradi administrativnih razlogov ni možno izdajanje preostalega dobroimetja.

Kuponi za popust se ne morejo prenesti na tretje osebe. Več kuponov za popust ni možno kombinirati med seboj. Koda za popust znižuje le redne cene postavk, popusti se torej ne seštevajo.

Če za naročilo ne zadošča dobroimetje na akcijskem bonu, se lahko razlika poravna s ponujenimi možnostmi plačila. V kolikor se blago v celoti ali deloma vrne in je bila zato izvedena protiusluga, se akcijski bon izdan v okviru reklamne akcije ne povrne.

V primeru, da kupec izkoristi kodo za popust, a naročilo s koriščeno kodo kasneje sam prekliče po lastni volji, do nove ugodnosti iz naslova te kode ni več upravičen.

Navodila o aktualnih akcijskih pogojih in o unovčljivosti bonov so podrobneje opisana na aktualnih bonih.

10. Dobavni rok in dostava blaga / pošiljanje

Ponudnik si prizadeva in je usmerjen v zagotavljanje čim krajših dostavnih rokov in čim večjega števila artiklov na zalogi, da bi kupcem zagotavljal čim krajši čas od nakupa do prejema artiklov. Stanje dobavljivosti je navedeno ob posameznem artiklu. Dobavljivost artiklov je na spletni strani v skladu z informacijami dobaviteljev. V zelo redkih primerih se lahko zgodi, da se zaradi spremembe s strani dobavitelja pogoji dobave spremenijo, o čemer ponudnik nemudoma obvesti kupca. V primeru, da je sprememba dobavnega roka nesprejemljivo dolga (več kot 3 tedne) ponudnik omogoča kupcu odstop od naročila oziroma bo kupcu ponudil čim ugodnejšo možnost spremembe naročila.

Dostava na dom oziroma na izbrani naslov se vrši preko podjetij GLS, DPD in pošta Slovenije

V primeru plačila po povzetju se kupcu izdelki izročijo le, če je kupnina plačana v celoti. V primeru plačila po predračunu se izdelki odpremijo šele po tem, ko ponudnik s strani kupca prejme potrdilo o plačilu predračuna. Kupec je pravilno dostavljeno blago dolžan prevzeti in zanj poravnati celotno kupnino, sicer odškodninsko odgovarja ponudniku za povrnitev celotnih stroškov dobave in nakupa.

Ponudnik pošlje naročene artikle na naslov, ki ga je kupec vnesel pri naročilu. Ponudnik lahko dostavlja izdelke iz spletne trgovine po vsem svetu, ob upoštevanju roka dobavljivosti, ki je naveden ob posameznem izdelku in pod pogoji, na način in z omejitvami objavljenimi na podstrani “Pošiljanje” oziroma spletni povezavi https://mvb.si

Kupec je pred zaključkom postopka naročanja v koraku “Blagajna/Zaključek nakupa”, pri izbranem načinu dostave, seznanjen z (možnim) področjem dostave oziroma omejitvami glede dostave, dostavnim časom/rokom in natančnimi stroški dostave/pošiljanja.

Pri pošiljanju se ponudnik trudi, da je rok dostave čim krajši in da vse kupljene artikle, ki so na zalogi odpošlje najkasneje v roku 48 ur od spletnega naročila na sporočen naslov za dostavo. V primeru, da artikli niso na zalogi ponudnik kupca o načrtovanem datumu dostave obvesti. Dobavni roki izjemoma presegajo 30 dni, razen v primeru individualnega dogovora s kupcem.

Rok dostave prične teči od datuma, ko na kupec na svoj elektronski naslov prejme potrdilo o prejemu naročila, če ni drugače določeno, zgolj v primeru težje dobavljivosti blaga pa se ta rok lahko podaljša.

Stroški dostave/pošiljanja se ob nakupu obračunajo v skladu z izbrano metodo pošiljanja in glede na naslov kupca in jih krije kupec. V primeru dostave izven EU ponudnik ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s carinskimi postopki in predpisi v državi naslovnika. Dodatnih stroškov pošiljanja poštarju ali drugemu dostavljavcu naročenih izdelkov iz spletne trgovine kupec ni dolžan poravnati (npr. provizije dostavljavcu).

V primeru kakršnihkoli nepričakovanih zapletov ali zamude pri naročilu, bo kupec o tem prejel obvestilo preko elektronske pošte, v katerem bo naveden predvideni rok dostave naročila.

V primeru, da dostava izdelka na želeni naslov ni možna ali uspešna, se kupec dogovori o kraju in načinu prevzema blaga z dostavno službo.

V primeru, da je bilo naročenih več izdelkov, pa nekaterih ni na zalogi, lahko ponudnik izvede delne dobave blaga, tako, da se izdelki kupcu pošiljajo v skladu z  razpoložljivostjo zalog.

Odgovornost za izgubo pošiljke ali njeno poškodovanje med transportom je na dostavljalcu in ponudnika ne bremeni.V primeru, da kupec prejme blago za katerega meni, da je utrpelo poškodbe med dostavo, naj o tem nemudoma obvesti ponudnika na e-poštni naslov info@mvb.si in opiše situacijo. Kupec naj artikel skupaj z embalažo poslika in shrani v enakem stanju kot ga je prejel, z namenom dokazovanja pri uveljavljanju škode pri kurirskem podjetju. Kupec naj si prav tako zabeleži čas dostave in po možnosti tudi ime ter priimek dostavljavca pošiljke. Vse navedene informacije bodo služile lažjemu uveljavljanju odškodninskega zahtevka pri kurirski službi.

Blago je mogoče osebno prevzeti na sedežu ponudnika le izjemoma in v skladu s predhodnim dogovorom. V tem primeru se kupcu stroški pošiljanja ne zaračunajo

11. Pravica kupca do odstopa od pogodbe brez razloga

Kupec oziroma potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. To mora prodajalcu sporočiti na kontaktni e-naslov: info@mvb.si ali po pošti na naslov podjetja. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi tudi Obrazec za odstop od pogodbe. Prenesi obrazec in Pogoje odstopa.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah:

 • o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 • sklenjenih na javnih dražbah;
 • pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 • o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 • o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Potrošnik je o pravici do odstopa od pogodbe in o navodilih o možnosti odstopa od nakupa in vračila izdelkov obveščen v elektronskem sporočilu o prejemu naročila.

Rok za odstop od pogodbe (sporočilo o odstopu od pogodbe) začne teči naslednji dan po datumu prevzema blaga (ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik/oziroma pri pogodbi v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov).

Potrošnik mora blago vrniti podjetju v 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu potrošnika od nakupa. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Izdelke lahko kupec vrne po pošti na naslov podjetja.

Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Priložen mora biti račun. Stroške vračila blaga krije kupec. Kupec je do povrnitve celotne kupnine upravičen, če je artikel v enakem stanju kot nov, v originalni embalaži ter z vso pripadajočo opremo, navodili, priročniki, oziroma z vsem kar sodi k artiklu. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če je kupec morda že začel uporabljati izdelek, odstop od pogodbe ni možen. Proizvajalec izdelka predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti, in sicer takšno, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini).

V primeru kakršnihkoli poškodb ali sledi obrabe, zmanjšani količini, in podobnih primerih, si ponudnik pridružuje pravico, da vračilo zavrne oziroma izplača le del kupnine. Ponudnik svetuje kupcem, da se pri pošiljanju odločijo za zavarovanje pošiljke in čim bolj pazljivo zapakirajo blago.

Ponudnik vrne celotno kupnino (kupnina s stroški dostave, razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) takoj, ko je mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu potrošnika od nakupa. Tako povračilo podjetje izvede z nakazilom na kupčev račun oziroma z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije v kolikor je to zaradi njegove narave mogoče, razen če je dogovorjeno drugače (npr. potrošnik je navedel, da želi povračilo denarja v obliki dobropisa pri naslednjem nakupu). Podjetje lahko zadrži plačilo v primerih in v rokih določenih z Zakonom o varstvu potrošnikov.

12. Uveljavljanje stvarnih napak

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti podjetje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Podjetje ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Napaka je stvarna kadar: 

 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila,
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.

Primernost artikla se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki, skupaj z natančnim opisom le-te, na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in ponudniku omogočiti pregled artikla. Pravico za uveljavljanje stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek. 

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

13. Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe (podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe) je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da pravna oseba izbere opcijo kupujem kot pravna oseba in potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja.

Če želi pravna oseba račun na podjetje, sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. 

14. Varnost in zasebnost

Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik ponudnika prenašajo v zaščiteni obliki.

Ponudnik ceni zasebnost kupca, njegove osebne podatke vedno skrbno varujemo. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z določili veljavne zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov.

Vse osebne podatke o obiskovalcih, uporabnikih, naročniki in kupcih, pridobljene preko spletne strani, bo ponudnik  uporabljal izključno ob obstoju predhodnega soglasja navedenih oseb. Osebni podatki, zbrani v spletni trgovini, in sicer preko obrazcev, ki jih izpolni posameznik – ali so kako drugače sporočeni upravljavcu – podjetju Multeverbaebooks (ime in priimek, e-mail, telefon, ulica in hišna številka, poštna številka, mesto/kraj, država, regija, vsebina nakupovalne košarice, IP) se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Multeverbaebooks, tj. spletna trgovina, in sicer za odgovor na povpraševanje, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za samo izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov vrši že na podlagi dejstva, da kupec s ponudnikom vstopa v pogodbeno razmerje. Pravno podlago za zakonito obdelavo osebnih podatkov predstavlja izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo, oziroma izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

Navedene osebne podatke bodo uporabljali zgolj pooblaščeni delavci Multeverbaebooks. Osebni podatki kupca se bodo razkrili le naslednjim (pogodbenim) partnerjem oziroma obdelovalcem podatkov, in sicer ponudnikom poštnih storitev oziroma ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme oziroma administratorju in skrbniku spletne strani ter ponudnikom računovodskih storitev.

Osebni podatki se obdelujejo v obsegu in na način, kot je to določeno v posebnem Pravilniku o zasebnosti. 

Ponudnik priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani podjetja ponudnika brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnikov. Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od mladoletnih oseb ali jih na kakršenkoli način uporabil ali razkril tretji stranki brez njihovega dovoljenja.

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, njihovega pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, brez izrecnega soglasja njegovih staršev ali skrbnikov. Brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnikov otroka, katerega starost je nižja od starosti, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja, ponudnik ne bo sprejemal in obdeloval nikakršnih osebnih podatkov, ki zadevajo le-tega. Prav tako ponudnik ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, tretji osebi; izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, škodljivih za otroke.

15. Omejitev odgovornosti

Ponudnik se po najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. Kljub temu se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo hitro, tako da ponudnik morda ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takih primerih, bo ponudnik kupca na primeren način obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti:

 • za morebitne posledice pri uporabi spletne strani oziroma spletne trgovine in vanje vključenih vsebin,
 • v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije oziroma podatki, vsebovani na spletni strani oziroma spletni trgovini,
 • za morebitne računalniške viruse ali škodljive programe, ki bi se k uporabnikom prenesli s spletne strani oziroma spletne trgovine, in priporoča, da se uporabniki pred računalniškimi virusi zavarujejo z ustrezno programsko opremo še pred prenosom informacij ali vsebin s spletne strani oziroma spletne trgovine,
 • za morebitne okvare strojne ali programske opreme uporabnikov spletnih strani oziroma spletne trgovine,
 • za občasno nedelovanje spletne strani oziroma spletne trgovine, morebitno netočnost informacij ali morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij,
 • za vsebino drugih spletnih strani svetovnega spleta, na katere lahko napotuje uporabnike spletne strani oziroma spletne trgovine.

Ponudnik ali katera koli druga oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani oziroma spletne trgovine ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala:

 • iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani oziroma v spletni trgovini, ali
 • za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Uporabniki lahko vsebine spletne strani oziroma spletne trgovine ponudnika uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, prepisovanje, razširjanje, objava ali distribucija vsebin iz spletne strani oziroma spletne trgovine ali njenih delov, brez dovoljenja ponudnika je prepovedana.

Uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Objavljene fotografije in video posnetki so simbolični in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Ponudnik ni odgovoren za vsebino mnenj o izdelkih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik ni odgovoren za informacije v mnenjih in ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izvirala iz informacij v mnenjih.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja kadarkoli in brez predhodnega opozorila.

16. Avtorske pravice

Obiskovalcem, uporabnikom, naročnikom in kupcem so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti in druge oblike javne priobčitve, predelava ali vsaka druga uporaba izdelkov kot avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku.

Obiskovalec, uporabnik, naročnik in kupec se zavezuje, da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.

17. Avtorske pravice

Obiskovalci, uporabniki, naročniki in kupci lahko v zvezi z nakupom ali drugimi informacijami v zvezi s storitvami ponudnika kontaktirajo ponudnika preko spletnega obrazca, ki se nahaja pod zavihkom “kontakt”, na telefonski številki, po elektronski pošti ali po klasični pošti, glede na objavljene kontaktne podatke o ponudniku.

Ponudnik lahko uporabnika, naročnika in kupca v zvezi z nakupom ali drugimi informacijami, ki so potrebni za izvedbo posla, kontaktira na elektronski naslov ali tel. številko, ki jo uporabnik, naročnik in kupec poda ob registraciji na spletni strani oziroma ob naročilu izdelka.

Ponudnik lahko o aktualnih akcijah in promocijah obvešča obiskovalca, ki se prijavi na novice na spletni strani, ter uporabnika, naročnika in kupca, ki so s tovrstnim načinom komunikacije izrecno soglašali.

Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil, bo ponudnik brezpogojno upošteval. Uporabnik željo, da ne prejema reklamnih sporočil pošlje po elektronski pošti info@mvb.si ali po klasični pošti na naslov ponudnika.

18. Reševanje pritožb in sporov

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže na telefonsko številko +386 41 667 612 ali po elektronski pošti info@mvb.si. Potrošnik lahko odda pritožbo tudi preko spletne strani https://mvb.si  ali po klasični pošti na naslov ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti potrošniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oziroma z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za spore, ki izvirajo iz naročila storitev spletne trgovine se uporablja pravo Republike Slovenije, ne glede na kraj dostave.

19. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Ponudnik ne priznava nobenega od izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na naslednji povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

20. Končne določbe

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani https://mvb.si.

Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev poslovanja, nastale zaradi spremenjene poslovne politike ponudnika ali veljavne zakonodaje

Ti splošni pogoji veljajo od 20.12.2022 dalje.

Multa Verba Books, založništvo, d.o.o.,


Gogalova ulica 12,


1000 Ljubljana,